தவிப்பு

இனம் புரியாத
ஒரு சொல், தவிப்பு...

பிரிதல் ஒன்றே
தவிப்பு அல்ல...
இனம் புரியாத மாற்றமும்...
இனம் புரியாத ஏக்கமும்..
இனம் புரியாத காதலும்..
இனம் புரியாத ஏமாற்றமும்,
இனம் புரியாத செயல்களும்,
இனம் புரியாத நட்பும்,
இனம் புரியாத பாசமும்....
தவிப்பே..

என்னை போல்
இனம் புரியாமல் ஏதோ
சொல்ல நினைப்பதே
தவிப்பு....

எழுதியவர் : உமாதேவி.ர (3-Feb-20, 8:31 pm)
Tanglish : thavippu
பார்வை : 137

மேலே