வீதி TO விண்

விருது வந்தது
உடனே
வீம்பும் வந்தது
மறுகணமே
வீதிக்கு வந்தேன்

விருதை சுவற்றில்
ஒன்றாக்கினேன்
விண்ணை தொட்டு
வியப்படைந்தேன்

-- இப்போதைக்கு பிரபலம்

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (21-Feb-20, 9:10 am)
பார்வை : 323

மேலே