உன்னழகு

புறத்தில் வடிவழகியாய்
உன்னைக் காணும் நான்
என்னுள்ளத்தில், அகத்தில்
அழியா உன் காதலெனும்
வடிவழகைத்தான் நான்
என்றும் காண விரும்புகின்றேனடி
கண்ணம்மா எந்தன் கண்ணம்மா

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (2-Jun-20, 12:44 pm)
Tanglish : unnalagu
பார்வை : 143

மேலே