குறுங்கவிதை

🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀

*குறுங்கவிதை*

படைப்பு ; *கவிதை ரசிகன்*

🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀

கால் இல்லையென்றாலும்

நடக்கக் கற்று கொடுக்கிறது

நடவண்டி

⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️

வீதிகள் தோறும்

இருட்டில் இருக்கின்றன

தெரு விளக்குகள்

⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️

பௌர்ணமி இரவு

அழகாக வீசுகிறது

சூரியஔி

⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️

பூவில் அமர்ந்த பட்டாம்பூச்சி

எடுத்து செல்கிறது

என் மனதை

⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️⛹️‍♂️

உள்ளவர்களுக்கு சனியன்

இல்லாதவர்களுக்கு தெய்வம்

குழந்தை


*கவிதை ரசிகன்*

🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (8-Jul-20, 8:19 pm)
Tanglish : kurunkavithai
பார்வை : 53

மேலே