இன்றைய நிலை

எட்டி பிடிக்கும் தூரத்தில்
நீ இருந்தும்
கட்டி தழுவ முடியவில்லை...

தொட்டு பேசும் தூரத்தில்
நீ இருந்தும்
தொட முடியவில்லை...

கிட்ட நின்று பேச
நினைத்தும்
எட்டி நின்று
உரையாடுகிறோம்...

முத்தங்கள் பொழிய
நீ இருந்தும்
முகமுடி தடுக்கிறது...

எழுதியவர் : மூ.முத்துச்செல்வி (11-Jul-20, 9:21 pm)
சேர்த்தது : மூமுத்துச்செல்வி
Tanglish : indrya nilai
பார்வை : 124

மேலே