மூமுத்துச்செல்வி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  மூமுத்துச்செல்வி
இடம்:  தூத்துக்குடி
பிறந்த தேதி :  12-Jan-1990
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  14-Jul-2012
பார்த்தவர்கள்:  1106
புள்ளி:  454

என்னைப் பற்றி...

கவிதை எழுதுவது எனக்கு பிடித்த விஷயம்

என் படைப்புகள்
மூமுத்துச்செல்வி செய்திகள்
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Feb-2018 7:44 pm

காவேரி! காவேரி!
களிகொண்ட கானங்கள்
பொய்யாகுக!

ஆவணங்கள், ஆளுமை
அரசுகள், அரசியல்
எல்லாம் பொய்யாகுக!

ஊழல், லஞ்சம்
கொடுத்த கைகள்
வாங்கிய கைகள்
பொய்யாகுக!

இலவசம்! இலவசம்!
போலி ஆட்சிக்கு
வழி கொடுத்த மக்களும்
பொய்யாகுக!

காடே பொய்யாகுக!
நாடே பொய்யாகுக!
விளைநிலமே பொய்யாகுக!
மழையே பொய்யாகுக!

வஞ்சிக்கப்படட விவசாயமே
நீயும் பொய்யாகுக!
நானும் பொய்யாகுக!
பூமிதனில் எல்லாம் பொய்யாகுக!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

ஆம் தோழரே! நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:33 am
உள்ளங்களின் எண்ணங்கள் எல்லாம் நெஞ்சுக்குள் விளைவதை விட்டு போலியான முறையில் எடிட் செய்யப்பட்டு தான் இவ்வுலகில் வெளிப்படுகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Feb-2018 10:41 pm
மூமுத்துச்செல்வி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Feb-2018 7:44 pm

காவேரி! காவேரி!
களிகொண்ட கானங்கள்
பொய்யாகுக!

ஆவணங்கள், ஆளுமை
அரசுகள், அரசியல்
எல்லாம் பொய்யாகுக!

ஊழல், லஞ்சம்
கொடுத்த கைகள்
வாங்கிய கைகள்
பொய்யாகுக!

இலவசம்! இலவசம்!
போலி ஆட்சிக்கு
வழி கொடுத்த மக்களும்
பொய்யாகுக!

காடே பொய்யாகுக!
நாடே பொய்யாகுக!
விளைநிலமே பொய்யாகுக!
மழையே பொய்யாகுக!

வஞ்சிக்கப்படட விவசாயமே
நீயும் பொய்யாகுக!
நானும் பொய்யாகுக!
பூமிதனில் எல்லாம் பொய்யாகுக!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

ஆம் தோழரே! நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:33 am
உள்ளங்களின் எண்ணங்கள் எல்லாம் நெஞ்சுக்குள் விளைவதை விட்டு போலியான முறையில் எடிட் செய்யப்பட்டு தான் இவ்வுலகில் வெளிப்படுகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Feb-2018 10:41 pm
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Feb-2018 7:12 pm

கானம் பாடி மகிழும்
குயில்களே! உங்கள்
பாடலை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி அழுகிறான்...

வருடும் காற்றே!
தென்றலை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி கண்ணீரிலாவது
விதை முளைக்கட்டும்...

சுடும் சூரியனே!
சுடுவதை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி கண்ணீர்
சேமிக்கப்படடும்...

எமை படைத்த இறையே!
உம் படைப்பை நிறுத்துங்கள்
உணவளிக்க விவசாயி
இங்கில்லை...

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:35 am
ஏழையின் கண்ணீரின் வலி அறியாதவர்கள் அவர்கள். நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:35 am
அருமை 18-Feb-2018 8:52 am
ஒரு ஏழையின் கண்ணீர் எவ்வளவு பெறுமதியானது என்று நவீன கூட்டம் கடைசி வரை உணர்வதில்லை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Feb-2018 10:39 pm
மூமுத்துச்செல்வி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Feb-2018 7:12 pm

கானம் பாடி மகிழும்
குயில்களே! உங்கள்
பாடலை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி அழுகிறான்...

வருடும் காற்றே!
தென்றலை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி கண்ணீரிலாவது
விதை முளைக்கட்டும்...

சுடும் சூரியனே!
சுடுவதை நிறுத்துங்கள்
எம் விவசாயி கண்ணீர்
சேமிக்கப்படடும்...

எமை படைத்த இறையே!
உம் படைப்பை நிறுத்துங்கள்
உணவளிக்க விவசாயி
இங்கில்லை...

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:35 am
ஏழையின் கண்ணீரின் வலி அறியாதவர்கள் அவர்கள். நன்றி தோழரே! 22-Feb-2018 8:35 am
அருமை 18-Feb-2018 8:52 am
ஒரு ஏழையின் கண்ணீர் எவ்வளவு பெறுமதியானது என்று நவீன கூட்டம் கடைசி வரை உணர்வதில்லை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Feb-2018 10:39 pm
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Feb-2018 2:41 pm

அசைபோடும் ஞாபகம்
அதில் அசைந்தாடும்
மௌனங்கள்!

அழும் போது
உடன் வரும்
மௌனங்கள்!

தலைவன் பிரிவில்
தலைவி சிந்திடும்
மௌனங்கள்!

தலைவனைக் கண்டதும்
தலைவி நாணத்தில் வீசும்
மௌனங்கள்!

காதலை சொல்லும்
காதலர்கள் உதிர்க்கும்
மௌனங்கள்!

ஏக்கத்திலும், பாசத்திலும்
கோவத்திலும், நாணத்திலும்
ஊடலிலும், பிரிவிலும்
சிரிப்பிலும், சோகத்திலும்
உடன் பயணிக்கும்
மௌனமும் ஓர் அழகுதான்!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 17-Feb-2018 6:59 pm
மெளனங்கள் எல்லாம் வாய் பேச முடியாத உணர்வுகளின் ஊமை மொழிகள் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 14-Feb-2018 6:21 pm
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Feb-2018 3:07 pm

சிலம்பின் வீரத்தில்
வீர மேகலை
தூவிய வீரம்!!

கம்பன் கட்டுத்தறிக்கும்
கவி பாடச் செய்தவள்!

மேல்,கீழ் கணக்குகளில்
அறம், புறம் ஓதியவள்!
உயிர்நெறி ஊட்டியவள்!

பாரதி புதுமை
தாசன் எழுச்சி
ஒருசேரப் பெற்றவள்!

ஈரடிக் குறளில்
வாழ்க்கைநெறி
போதித்தவள்!

அன்புக்கு தனி
அகராதி சேர்த்தவள்!

என்னையும் கவி பாடச்
செய்த அன்னையே
உன் தாள் பணிகிறேன்!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 17-Feb-2018 6:58 pm
தமிழ் உள்ள வரை என் சுவாசம் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 14-Feb-2018 6:24 pm
மூமுத்துச்செல்வி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Feb-2018 3:07 pm

சிலம்பின் வீரத்தில்
வீர மேகலை
தூவிய வீரம்!!

கம்பன் கட்டுத்தறிக்கும்
கவி பாடச் செய்தவள்!

மேல்,கீழ் கணக்குகளில்
அறம், புறம் ஓதியவள்!
உயிர்நெறி ஊட்டியவள்!

பாரதி புதுமை
தாசன் எழுச்சி
ஒருசேரப் பெற்றவள்!

ஈரடிக் குறளில்
வாழ்க்கைநெறி
போதித்தவள்!

அன்புக்கு தனி
அகராதி சேர்த்தவள்!

என்னையும் கவி பாடச்
செய்த அன்னையே
உன் தாள் பணிகிறேன்!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 17-Feb-2018 6:58 pm
தமிழ் உள்ள வரை என் சுவாசம் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 14-Feb-2018 6:24 pm
மூமுத்துச்செல்வி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Feb-2018 2:41 pm

அசைபோடும் ஞாபகம்
அதில் அசைந்தாடும்
மௌனங்கள்!

அழும் போது
உடன் வரும்
மௌனங்கள்!

தலைவன் பிரிவில்
தலைவி சிந்திடும்
மௌனங்கள்!

தலைவனைக் கண்டதும்
தலைவி நாணத்தில் வீசும்
மௌனங்கள்!

காதலை சொல்லும்
காதலர்கள் உதிர்க்கும்
மௌனங்கள்!

ஏக்கத்திலும், பாசத்திலும்
கோவத்திலும், நாணத்திலும்
ஊடலிலும், பிரிவிலும்
சிரிப்பிலும், சோகத்திலும்
உடன் பயணிக்கும்
மௌனமும் ஓர் அழகுதான்!

- மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

நன்றி தோழரே! 17-Feb-2018 6:59 pm
மெளனங்கள் எல்லாம் வாய் பேச முடியாத உணர்வுகளின் ஊமை மொழிகள் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 14-Feb-2018 6:21 pm
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Dec-2016 7:18 pm

எதிரில் இருக்கும்
எதிரியை எதிர்த்தாய்
உள் இருக்கும்
துரோகியை மறந்தாய்
உன் இறுதியில் அழுதவன்
எதிரியாய் நீ நினத்தவர்கள்தான்
அன்புக்குள்ளவர் என்று நினைத்தவர்கள்
கண்கள் களங்ககூட இல்லையே !!!
ஏன் இந்த துரோகிகளை நம்பி
பொறுப்பை விட்டாய்.....
உன் கண்ணசைவுக்கு
கட்டுப்பட்ட கூட்டம் கொண்ட
அன்பு எங்கே....
ஏமாந்தது நீயா? இல்லை நாங்களா?
புரியவில்லை சொல்லி செல்ல
மறுபிறவி எடுப்பாயா???
எங்களுக்கு அரசியலின் கதை
தெரியாது இருந்தும் - உன்
உடல் கண்டு கலங்கினோம்.....
கடைசி நிமிடமும் இவர்களுடன்
உங்கள் வாழ்க்கை....

-மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

மூமுத்துச்செல்வி - jayapraba அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Dec-2015 1:23 pm

வெல்ல பாதிப்பில் தவித்த அத்தனை மக்களுக்கும் உதவிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி.

மேலும்

அழகான ஓவியம் 26-Mar-2016 2:37 pm
நிகழ்வுகளின் எதார்த்தத்தை கூறும் அழகிய படைப்பு.. 09-Dec-2015 1:41 pm
அழகான ஓவியம் 09-Dec-2015 10:42 am
அழகாக வரைந்து உள்ளீர் உதவும் கரங்களை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 09-Dec-2015 10:13 am
மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Oct-2015 2:14 pm

அகண்ட உலகில்
அடிமையாய் அகபட்டேன்
அவள் விழி சிறையில்..........

முகம் பார்த்ததில்லை
கண்களின் கவிகளை மட்டும்
காதலித்தேன்.......

முகத்திரை அகற்ற மறுப்பவள்
விழித்திரையில்
வீழ்ந்திட்ட என் விழிகள்........

பறந்திடும் கரும் பட்டாம் பூச்சி
வட்டமிடும் அவள் கண்கள்
வசீகர பார்வை........

கண்களில் விழுந்த -என்
காதல் கவிதையில்
காலம் செல்கிறது

ஆதாயம் தேடும் உலகில்
ஆகாரம் இன்றி அலைகிறேன்
அழகிய விழி கொடுத்த கனவில்.......

-மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

மூமுத்துச்செல்வி - மூமுத்துச்செல்வி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Oct-2014 7:32 pm

தனிமை தவழ
தனித்திருந்து சிந்திக்கிறேன்...
தனிமையை...

தவிப்பது நான்
உள் துடிப்பது
நீயாக இருப்பதால்...

இடிகளின் இன்னலில்
கிழியும் மேகமாய்
கிழிந்தது உள்ளம்....

பிறக்கின்ற
குழந்தை அழுக்குரலாய்
ஒரமாய் உள்
அழும் மனம்.......

-மூ.முத்துச்செல்வி

மேலும்

வாசித்தமைக்கு நன்றி அய்யா! 16-Oct-2014 4:39 pm
கவிதை உணர்வுபூர்வமானதுதான்..உரியவர்களுடையதாயிற்றே! 16-Oct-2014 10:30 am
நன்றி 10-Oct-2014 7:07 pm
நன்றி 10-Oct-2014 7:04 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (102)

காகுத்தன்

காகுத்தன்

சென்னை
ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
அருணன் கண்ணன்

அருணன் கண்ணன்

கிருஷ்ணகிரி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (104)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Anithbala

Anithbala

இந்தியா(சென்னை).

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (104)

pawankumar

pawankumar

Erode
vishnukumar

vishnukumar

palani
Rajankhan

Rajankhan

வேடந்தாங்கல்

என் படங்கள் (1)

Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே