குழந்தையின் பராமரிப்பு

ஒரு சிறு குழந்தையை அவரது தாய் அல்லது தந்தையால் வளர்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று அல்லது இருவரும் குழந்தையை கவனித்துக் கொள்ளலாம். சிறுவன் வளர்ந்தபோதும் குழந்தையை அவர்களால் கவனித்துக் கொள்ள முடியும்.

எழுதியவர் : அணு வேத (16-Aug-20, 4:47 pm)
சேர்த்தது : Anusuya
பார்வை : 73

மேலே