ஹைக்கூ

பிணமும்
பணம்

கேட்கும் ஓட்டுப்போட..

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (20-Mar-21, 8:20 pm)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 129

மேலே