உழைப்பாளி

செய்யும் தாெழிலே தெய்வம்
உழைப்பால் உயர்ந்த தாேழர்களே
உழைத்து காெண்டே இருக்கும் உயர்ந்த உள்ளங்களே
உழைப்பாளர் தின நல்வாழ்த்துகள்

எழுதியவர் : தாரா (1-May-21, 1:38 am)
Tanglish : uzhaippaali
பார்வை : 393

மேலே