திருப்பம்

ஏற்பு
திருப்பம் வந்தால் திறமை கொள்ளு
தீர்மானிக்கப்படும் இலக்கும் திரிபு கொள்ளாது
தீர்வும் வந்து நிம்மதியை தரவும்
திருப்பம் கொள் தடைகளையும் உடைக்கும்
தன்னை தேடி தாழ்ந்து செல்லாது
நம்பிக்கை கொள் திருப்பம் வந்துவிடும்
மறுப்பு
*******
திருப்பம் வந்து கற்று கொடுத்ததால்
தெளிவான நானும் தேய்ந்து கொண்டேன்
திருப்பம் தொடங்கிவிடும் இடம் எதுவோ
அதுவே வாழ்வை தொலைக்கும் இடம்
திருப்பம் வேண்டாம் திரிசூலமும் வேண்டாம்
கனவுகளை சுமந்து களிப்புடன் வாழ்வோம்

எழுதியவர் : Akilan rajaratnam. (16-May-21, 10:11 am)
Tanglish : thiruppam
பார்வை : 64

மேலே