நடவாத ஒன்று

உன் உணர்வுகளை நன்கு
புரிந்தவரை ...@@@
வெல்வது என்பது நடவாத
ஒன்று ...@@@

எழுதியவர் : (2-Oct-21, 10:28 am)
சேர்த்தது : கவி குரு
பார்வை : 75

மேலே