நட்புக்கு ஒரு கவிதை

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

*நட்புக்கு ஒரு கவிதை*

படைப்பு *கவிதை ரசிகன்*
குமரேசன்

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

*அன்பு*
*இருந்தால் தான்*
*காதல் வரும்....*

*பணம்* *இருந்தால்தான்*
*சொந்தம் வரும்...*

*வேலை* *இருந்தால்தான்*
*வரன் வரும்....*

*ஆனால்...*

*அனாதையாக* *இருந்தாலும்*
*"நட்பு " வரும்....*

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

*நண்பர்களை விட்டு*
*பிரியும் போது*
*வருத்தப்படாதீர்கள்...*
*சேர்ந்தருந்த*
*நாட்களின் சுகம்..*.
*பிரிந்திருக்கும்*
*நாட்களில்தான்* *தெரியும்...?*

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

*அழியாத* *நினைவுகளும்*

*கலையாத நிகழ்வுகளும்*

*மறவாத சந்திப்புகளும்*

*மாறாத அன்பு* *பாசங்களும்*

*தீராத ஏக்கங்களும்*

*முறியாத தொடர்புகளும்*

*இருக்கும் வரையில்*

*நட்பு என்றும்* *விட்டுப்போவதில்லை...*

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

*பிரிவாழும்*
*பிரிக்க முடியாதது...*

*மறதியாலும்*
*மறக்கடிக்க முடியாதது...*

*பணத்தாலும்*
*வாங்க முடியாதது...*

*கோபத்தாலும்*
*வெறுக்க முடியாதது..*.

*காலத்தாலும்*
*அழிக்க முடியாதது*

*உண்மையான*
*நட்பு மட்டுமே....!*

நட்புடன்🤝
*கவிதை ரசிகன்*
*குமரேசன்*

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (22-May-22, 8:58 pm)
பார்வை : 177

மேலே