சிந்தனைகளின் சங்கமம்

அன்பு நீருற்று என பொங்கிவரும்
எந்த நேரத்திலும் உதவியென கேட்டால் கரங்கள் நீளும்

சண்டைகள் வந்தாலும் சில தினங்களில் கசப்பு மறையும்

நட்பு என்பது உணர்வுகளின் ஒருமைப்பாடு சிந்தனைகளின் சங்கமம்

சில சூழலில் தாழ்ந்தும் சில தருணத்தில் உயர்ந்தும் விளையாடும் கடல் அலை

நட்பின் மதிப்பு மிக உயர்வானது!

எழுதியவர் : (22-Jul-22, 7:31 pm)
சேர்த்தது : KALEESWARAN
பார்வை : 101

மேலே