பருவம்

பருவம் வந்ததும் அவள் முகம் ஒளிரும் விண்மீனாய் மாறியது

எழுதியவர் : (17-Aug-22, 6:14 pm)
Tanglish : paruvam
பார்வை : 38

மேலே