காதல் நிலம் ❤️💕

விதை நெல் முளைக்க

அறுவடை சிறக்க

சிறு நகை இருக்க

அடகு கடை திறக்க

வட்டிக்கு பணம் கொடுக்க

விவசாயி முகம் சிரிக்க

விதையை விதைக்க

தண்ணீர் கொஞ்சம் இருக்க

சொட்டு பாசனத்தில் விதை முளைக்க

வறண்ட நிலம் செழிக்க

எழுதியவர் : தாரா (31-Jan-23, 12:02 am)
சேர்த்தது : Thara
பார்வை : 248

மேலே