என்னுயிர்

அவள் சரிந்த குரலை காண்கையில் ஆருயிரும் பறிபோகிறது அவளிடமே

எழுதியவர் : (20-Mar-23, 7:14 am)
Tanglish : ennuyir
பார்வை : 43

மேலே