காதல் கசக்கிறது..//

கண்கள் ஆரம்பிக்கிறதோ..//

இதயத்தில் ஆரம்பிக்கிறதோ..//

ஆரம்பிக்கும் தருணங்களில்..//

அழகாய் புலப்படுகிறது..//

நாட்கள் செல்ல..//

காதலும் கசக்கிறது..//

நினைவுகளை கூட்டி..//

நிம்மதியை துளைக்கின்றோம்..//

எழுதியவர் : (25-Mar-23, 8:38 pm)
பார்வை : 51

மேலே