தூண்டிலிட்டாள்

விழிமீனாள்
தூண்டிலிட்டாள்
திறந்திட்டாள்
காதலின் தாள்

எழுதியவர் : Rskthentral (2-Dec-23, 12:22 am)
சேர்த்தது : rskthentral
பார்வை : 68

மேலே