செவிசாயவில்லை

தேனி இசை காற்றோடு ஆட்டம் போட்ட
செவி சாயாத மரம்

-மனக்கவிஞன்

எழுதியவர் : மனக்கவிஞன் (29-Feb-24, 9:38 pm)
சேர்த்தது : மனக்கவிஞன்
பார்வை : 30

மேலே