பைத்தியநாத்

தமிழ்நாட்டில் வைத்தியநாதன்.தாத்தா

எனக்கு வைத்த பெயர்.


வங்காளம் போய் பத்தாண்டு மருத்துவம்

பார்த்தேன். என் பெயரைப்


'பைத்தியநாத்' ஆக்கிவிட்டார்கள்.

தமிழ்நாடு திரும்பி வந்த நான்


'டாக்டர் பைத்தியநாத்' என்று பெயர் பலகை

வைத்து மருத்துவப் பணி‌ செய்ய முடியுமா?

எழுதியவர் : மலர் (20-Jun-24, 9:30 pm)
சேர்த்தது : மலர்91
பார்வை : 22

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே