வாய்ப்பு...

வாய்ப்பை பயன்படுத்தியவன்
""சாதனை படைக்கிறான்""
சாதனையை தொடராதவன்
""வாய்ப்பை படைக்கிறான்""

எழுதியவர் : ம.அன்பழகன் (13-Aug-12, 9:02 pm)
பார்வை : 160

மேலே