உன் அன்பை மட்டும்

தினம் தினம்
உன் அன்பை மட்டும்
தேடி அலைவதால்
என் அன்பிற்குரியவர்கள்
என்னை தேடுகின்றனர்
இந்த பைத்தியக்காரன்
எந்த தெருவோரத்தில்
அவள் அன்பை மட்டும்
பொறுக்கிக் கொண்டு
இருக்கின்றான் என்று...

எழுதியவர் : அன்பழகன்.ம (18-Aug-12, 7:07 pm)
Tanglish : un anbai mattum
பார்வை : 205

புதிய படைப்புகள்

மேலே