மாஅரங்கநாதன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  மாஅரங்கநாதன்
இடம்:  பெரிய தள்ளப்பாடி. கிருட்ட
பிறந்த தேதி :  01-Jun-1947
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  10-Jan-2019
பார்த்தவர்கள்:  60
புள்ளி:  6

என்னைப் பற்றி...

அரசுப் பணி ஓய்வு
அருந்தமிழ் ஆர்வலர்.

என் படைப்புகள்
மாஅரங்கநாதன் செய்திகள்
மாஅரங்கநாதன் - மாஅரங்கநாதன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Jan-2019 9:33 pm

உணவின்றி

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Jan-2019 9:33 pm

உணவின்றி

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - மாஅரங்கநாதன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Jan-2019 9:30 pm

இயற்கை அன்னாய்!

எங்கே போனாய்?

பல்வண்ணச் செடிகள்! பூக்கள்!
பனிபோர்த்தும் வயல்கள்! தோட்டம்!
புல்பண்ணை! ராகம் பாடி
போட்டியிடும் புள்ளி னங்கள்!
கல்மண்ணால் ஆன வீடு!
காடுவளம்! எதையும் காணோம்?
சொல்லொண்ணா சுரண்டல் செய்தே
தொலைத்திட்டோம் இயற்கை அன்னை!!

மா.அரங்கநாதன்

மேலும்

நன்றி அய்யா, தங்கள் பாராட்டு என்னை மேலும் ஊக்குவிக்கும். 17-Jan-2019 7:03 pm
சிறப்பான பதிவு அய்யா. இதைப் போல் தொடருங்கள் 17-Jan-2019 6:53 pm
மாஅரங்கநாதன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Jan-2019 6:43 pm

சமூக வலைதளம்எதையும் எழுதலாம்!

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Jan-2019 6:08 pm

அழகேஏஏஏ... அழகே!

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Jan-2019 9:30 pm

இயற்கை அன்னாய்!

எங்கே போனாய்?

பல்வண்ணச் செடிகள்! பூக்கள்!
பனிபோர்த்தும் வயல்கள்! தோட்டம்!
புல்பண்ணை! ராகம் பாடி
போட்டியிடும் புள்ளி னங்கள்!
கல்மண்ணால் ஆன வீடு!
காடுவளம்! எதையும் காணோம்?
சொல்லொண்ணா சுரண்டல் செய்தே
தொலைத்திட்டோம் இயற்கை அன்னை!!

மா.அரங்கநாதன்

மேலும்

நன்றி அய்யா, தங்கள் பாராட்டு என்னை மேலும் ஊக்குவிக்கும். 17-Jan-2019 7:03 pm
சிறப்பான பதிவு அய்யா. இதைப் போல் தொடருங்கள் 17-Jan-2019 6:53 pm
மாஅரங்கநாதன் - மாஅரங்கநாதன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jan-2019 10:25 pm

கைப்பேசி


கையில்  'பேசி'
  கண்டோன்  வாழ்க!
வைய  கத்தின்
  வரம்தான்  வாழ்க!
மையைத்  தடவும்
  மந்திரம்  போல,
செய்யும்  வித்தை
  செய்தோன்  வாழ்க!

பொய்யும்  உரைக்கும்!
  புகழ்ந்தும்  உரைக்கும்!
பெய்யும்  மழையாய்
  பேசிக்  களைக்கும்!
மெய்யாய்  உரைக்கின்,
   மேதினில்  'பேசி'
வைய  கத்தின்
   வரம்தான்!  வாழ்க!

மா.அரங்கநாதன்.

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - மாஅரங்கநாதன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jan-2019 10:10 pm

காகிதத்தாள்


உழைப்புக்கு  ஊதியம்
          பணத்தாள்!
உழைக்க  ஒருவரும்
          வராவிடில்,
பணத்தால்  இல்லைஎந்த
          பயனுந்தான்!
பணத்தாள்  வெறும்ஓர்
         காகிதத்தாள்!

மா.அரங்கநாதன்.

மேலும்

மாஅரங்கநாதன் - பிரபாவதி அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Oct-2018 2:46 pm

சமீப காலமாக கவிதை சேர்க்கததால்
எப்படி புது கவிதை சேர்ப்பது என தெரியவில்லை

மேலும்

எழுத்து.காமில் கவிதைகளை எப்படி பதிவிடுவது? தெரிந்தவர்கள் தெரிவிக்கவும். நன்றி. மா.அரங்கநாதன் 10-Jan-2019 10:48 pm
மேலே உள்ள மெனுவில் "திருக்குறள்" "எழுது" "பொன்மொழிகள்" என்று வருவதில் "எழுது" என்பதை கிளிக் செய்து எழுதவும். 31-Oct-2018 4:48 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே