முஹம்மட் சனூஸ் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  முஹம்மட் சனூஸ்
இடம்:  மட்டக்களப்பு
பிறந்த தேதி :  15-Jul-1996
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  30-Sep-2018
பார்த்தவர்கள்:  99
புள்ளி:  7

என்னைப் பற்றி...

வினோதன்!!!

என் படைப்புகள்
முஹம்மட் சனூஸ் செய்திகள்
முஹம்மட் சனூஸ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Dec-2019 3:35 pm

தமிழஂ விவாத நிகழஂசஂசிகஂகு பெயரஂ
"THE DEBATER"
விவாத தலைபஂபு "தமிழஂ அழிகிறதா? வாழஂகிறதா?"

மேலும்

முஹம்மட் சனூஸ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Nov-2019 10:13 pm

நீயும் நானும் ஒன்றே!!!
நீ ஆழ் துளையில்-நானோ
ஆழ் துயரத்தில்.....

ஒவ்வொரு முறை நீரள்ளும்
வருவதுன் முகமே!!!!

மேலும்

முஹம்மட் சனூஸ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Oct-2019 12:57 am

தம்பி!!!!!
மூன்று வருடத்தில் இது
இரண்டாவது கருவறை உனக்கு...

நீ வெளி வருவாய்
மகனாய் உலகிற்கே!!!!

மேலும்

முஹம்மட் சனூஸ் - Meera அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
03-Oct-2019 7:41 pm

பேருண்மை - பிரித்து எழுதவும்

மேலும்

பெருமை + உண்மை = பேருண்மை 11-Oct-2019 6:57 am
பெரிய + உண்மை 10-Oct-2019 8:25 pm
பெருமை + உண்மை 04-Oct-2019 5:22 pm
முஹம்மட் சனூஸ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Oct-2019 11:56 pm

பிடிக்கும்.....
நீ அயலவனாய்-
இருந்தால்
என் குன்று குழியை வர்ணிக்காது -என்
குணத்தை வர்ணித்தால்!!!

பிடிக்கும்....
நீ என் காதலனாக கணவணாக-
இருந்தால்
என் குறையை வர்ணிக்காது
மொத்தமும் வர்ணித்தால்!!!

இப்படிக்கு இவள்.....

மேலும்

நன்று 09-Oct-2019 10:25 pm
முஹம்மட் சனூஸ் - முஹம்மட் சனூஸ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
26-Sep-2019 8:07 pm

மங்கிக் கொண்டே செல்கிறது....

விவ(சாயம்)

மேலும்

முஹம்மட் சனூஸ் - முஹம்மட் சனூஸ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Sep-2019 10:26 pm

கல்......
தேர்.......

மேலும்

முஹம்மட் சனூஸ் - முஹம்மட் சனூஸ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Sep-2019 10:28 pm

தடிகள் நிறைய உண்டு....
அடிகளுக்கே பஞ்சம் நாட்டில்.....

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (5)

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே