எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தலைகீழாகவே இருந்து தொலைகிறது எல்லாம்,
துரதிஷ்டவசமாய்
தலைகீழாய் அமைந்த இப்பிறப்பில்..!

மேலும்


மேலே