முபிரதீப்- கருத்துகள்

ஆங்கிலத்தில் wallflower என்னும் சொல்லுக்கு நிகரான பொருளில் எழுதினேன்


முபிரதீப் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே