பிரியம்- கருத்துகள்

அழகான உண்மை வரிகள்

ஒரு போதும் அந்த துரோகியுடன் பேச மாட்டேன்


பிரியம் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே