தமிழிசை- கருத்துகள்

நன்றி நண்பரே ..

காதலுக்கு நேரமும் ஒரு தடையாகுமோ? கற்பனைக்கும் ஓர் எல்லை உண்டோ?


தமிழிசை கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே