செ செல்வமணி செந்தில்- கருத்துகள்

எத்தனை வரிகள் இருக்க வேண்டும்

தங்கள் நட்பிற்கும், கருத்துக்களுக்கும் மிக்க நன்றி சர்பான்

தளத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றி

மிக மகிழ்ச்சி தம் வாழ்த்துக்களில்

அன்பினை சுமக்கும் பதிவு !
வாழ்த்துக்கள் நட்பே !

மனத்தின் உண்மை ஆசை ,
படைப்பிற்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ணா !!!

தொடருங்கள் அண்ணா !!
மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் !


செ செல்வமணி செந்தில் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே