முஹம்மது தல்ஹா- கருத்துகள்

பொறுமை அவசியம் நண்பா..
அவரிடம் பேசிபாருங்கள் என்ன கரணம் என்று புரியும் பிறகு முடிவு எடுங்க பாஸ்

உலகின் உண்மை நிலை இதுதான் நண்பரே, அருமை.


முஹம்மது தல்ஹா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே