சேர்த்தவர் : YogaraniGanesan5d63caece3fbc, 9-Oct-19, 6:11 pm

“எழுதும் போது,எழுத்துப்பிழை விடுதல்” சிந்தனை திறனை செயலாக்குவதில் சிக்கலை கொடுக்குமா?

போட்டி விவரங்கள்

அ) விவாதித்தல் சிறந்தது
ஆ) ஆதார பூர்வமான தகவல்கள் குறிப்பிடுக
இ) எதிர்வாதம் ஏற்கப்படும்
ஈ) அனுபவம் சார்ந்த தகவல்கள் வரவேற்கப்படும்
உ) கதை, கவிதை, கட்டுரை, விவாதம் வரவேற்கப்படும்.

பரிசு விவரங்கள்

1000 ரூபா

ஆரம்ப நாள் : 11-Oct-2019
இறுதி நாள் : 22-Nov-2019  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 25-Nov-2019

“எழுதும் போது,எழுத்துப்பிழை விடுதல்” சிந்தனை திறனை செயலாக்குவதில் சிக்கலை கொடுக்குமா? போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே