சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 8-Aug-16, 4:50 pm

தமிழ் பெண்களின் அமெரிக்கா லண்டன் மோகம்

தமிழ் பெண்களின் அமெரிக்கா லண்டன் மோகம் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

தமிழ் பெண்களின் அமெரிக்கா லண்டன் மோகம்
ஏன் பெண்கள் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை தான் வேண்டும் என அடம்பிடிக்கிறார்கள் ?
சில பெற்றோர்களும் தங்கள் பிழைகள் வெளிநாட்டில் குடியேற ஆசைப்படுகிறார்கள் ?
முதிர் கன்னியாக ஆனாலும் வெளிநாடு தான் வேண்டுமா ?

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் 100

ஆரம்ப நாள் : 08-Aug-2016
இறுதி நாள் : 06-Oct-2016  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 07-Oct-2016

தமிழ் பெண்களின் அமெரிக்கா லண்டன் மோகம் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே