சேர்த்தவர் : kavipriyai, 12-Oct-16, 9:48 pm

தனலட்சுமி அல்லது தனலக்ஷ்மி பெயரை வர்ணித்து கவிதை எழுதுக

தனலட்சுமி அல்லது தனலக்ஷ்மி பெயரை வர்ணித்து கவிதை எழுதுக போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

தனலட்சுமி அல்லது தனலக்ஷ்மி பெயரை வர்ணித்து கவிதை எழுதுக

1) அழகு பற்றி இருக்கலாம்

2) காதல் கவிதையாக இருக்கலாம்

பரிசு விவரங்கள்

பரிசு 100 ரூபாய்

ஆரம்ப நாள் : 12-Oct-2016
இறுதி நாள் : 10-Dec-2016  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 11-Dec-2016

தனலட்சுமி அல்லது தனலக்ஷ்மி பெயரை வர்ணித்து கவிதை எழுதுக போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே