சேர்த்தவர் : Gayakarshi, 2-Jun-17, 1:18 pm

பள்ளி படிப்பு

போட்டி விவரங்கள்

,பத்து வரிகளுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ;50 ரூபாய்
இரண்டாம் பரிசு ;25 ரூபாய்

ஆரம்ப நாள் : 02-Jun-2017
இறுதி நாள் : 30-Jun-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 01-Jul-2017

பள்ளி படிப்பு போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே