சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 1-Nov-18, 3:54 pm

அவள் அழகைவிட அழகு - தமிழ் அவளைவிட அழகு

அவள் அழகைவிட அழகு - தமிழ் அவளைவிட அழகு போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

அவள் அழகைவிட அழகு - தமிழ் அவளைவிட அழகு

கவிதைகள் ,நகைச்சுவை,கதைகள், கட்டுரைகள்
ஒருவர் எத்தனை படைப்புகளை வேண்டுமானாலும் சமர்ப்பிக்கலாம்

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு 100

ஆரம்ப நாள் : 01-Nov-2018
இறுதி நாள் : 29-Dec-2018  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 30-Dec-2018

அவள் அழகைவிட அழகு - தமிழ் அவளைவிட அழகு போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே