எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மகளுக்கு ஒரு நீதி மருமகளுக்கு ஒரு நீதி என்று...

மகளுக்கு ஒரு நீதி
மருமகளுக்கு ஒரு நீதி
என்று வழங்குமுலகில்
கிடைக்குமோ சம நீதி.!?

பதிவு : தோழி துர்க்கா
நாள் : 6-Aug-14, 5:49 pm

மேலே