kannadhaasan vaali santhippu

கviயரசு: vaa thambi vaaலி, romba naal poomiyile vaaழ்ந்துட்டு ippo yennoda sernthuகொண்டாய்.

vaaலிப vaaலி: vaNakkam anne. innum pathinanchu varusam iruந்திருந்தா, nootrukku nooru pota்diருக்கலாம்.

கviயரசு: aen thambi சொல்லமாட்டே, innum evvalavo paattuக்களை எழுதணும்னு naan evvalavo kanavu KANDEN. athaiththavira artthamulla inthaுமதம் பற்றி, innum paththu puthakankal வெளியிடணும்னு evvalavo kanavu KANDEN. en vaaழ்க்கையே அர்த்தமில்லாமல் போயிdiச்சு. intha கிருஷ்ணன், அம்பத்தி anju வயசுலேயே enனை ingey kontuvanthu தviக்கviட்டுட்டான்ப்பா. naan அன்னிக்k intha thathuvathai paatil eluthivitten.
“மனிதன் நினைப்பதுண்டு vaaழ்வு நிலைக்குமென்று
iraivan நினைப்பதுண்டு, paavam மனிதனென்று”
enனை paarkkaiil nee evvalavo koduthaுவச்சவம்பா”.

vaaலிப vaaலி: anne, neeங்க solrathu ஓரளவுக்கு unmaithaan. naan yemesviக்கு mattumae அஞ்சாயிரம் paattukal EZHUTHINAEN. neeங்கkooda avarukku avvalavu padalkal எழுதியிருக்கமாட்diங்க.
(appoது ange mellisai mannar yem es viஸ்வநாதன் (yemesvi) வருகிறார்)

yemesvi: vaaலி thambi, neeங்க konjam ஓவராக புளுகிட்diங்க. kittaththatta நாலாயிரம் padalkal varaikkumthaan neeங்க enakku எழுதிக்koduthaீங்க. அதில, sinimaaக்களில் vantha padalkal sumaar மூvaaயிரம் irukkum. vaNakkam கviயரசரே. neeங்க paattukku americaa poitttu vaaரேன்னு சொல்லிட்டு, angeயிருந்து neradiyaaga மேலுலகத்திற்கு சென்றுviட்டீங்க. neeங்க irandhapin enakku vaaழ்க்கையே வெறுத்துpoitttuதுங்க.

கviயரசு: enakkuம் apadithaanடா viசு. unnoda sernthu paattu eluthinaா, antha anupavamay veruடா. enakku evvalavu சvaaல்களை nee உட்டுருப்பே. athaippolaவே naanum unaku eppadiyellam சந்தங்கள் thanthain.

vaaலிப vaaலி: unga rendu பேருக்குமே sila VISHAYANGALIL koduppinai illai. naan பாரு, neeங்க iruந்தvaraikkum ungaளுக்கு பாடலுக்கு mel paadalai எழுதித் தள்ளினேன். athuku piraku இளையராஜாவுக்கும் migavum athiga alavil padalkal EZHUTHINAEN. aen, namma sinna paiyan ரஹ்மானுக்கு kooda naan padalkal EZHUTHINAEN. intha maathiri vaaய்ப்பு ungaளுக்கெல்லாம் கிடைக்கviல்லையே. paavam, yemesviக்கு pollatha neram, இளையராஜா vanthaு ivarai மொத்தமாகவே முழுங்கிviட்டார். itho kளுங்க, naan அன்னிக்k eluthina paattu, konjam maatram panni தருகிறேன், yemesvi PODUNGA mettu.
“நினைத்ததை நடத்தியே mudippavan naan naan naan
yemஜியாருக்கு intha paattai eluthinaவன் naan naan
enனிடம் அதிருஷ்டம் irukkira varaikkum
intrum enறும் thevai en sinimaa padalkal”

yemesvi: vaaலி neeங்க periya ஆளுthaanயா, கviயரசு maathiri சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்தmaathiri potaாம, aalukku ஏத்தmaathiri சந்தங்கள் poduvathil neeங்க pale கில்லாdithaan.
ippo neeங்க sonna vishayangalai kட்பதால் enakku periya manavaruththam onrum illai vaaலி. இளையராஜா kooda sernthu irandu படங்களுக்கு isaiயமைத்தேன். iruந்தாலும், enனை yarum kandu kollavillai. sari viடுங்க, ellorukkum eppothum ellaame eppothumpola அமையுமா.en paiyan maathiri irukkum rahman isaiyil kooda naan பாdiயிருக்கிறேன். ஆனாலும், enனுடைய vaaழ்க்கை பொருளாதாரத்தையே கதிகலங்க vaippatharkku migavum mukkiya kaaranamaaga iruந்தவர் இளையராஜா enபதையும் enனால் மறுக்கமுdiயாது.
ஜனங்களின் isai rasanaiyum மாறிக்kondu varukiRathu. naaney diyemesஸை kooda, side ட்ராக்கில் pota்டுviட்டு, spb, ஜேசுதாஸ், ஜெயச்சந்திரன் pondraவர்களுக்கு athiga vaaய்ப்புகள் koduththup puthu maathiriயான paadalகளைத்thaan potten. iruந்தாலும், ஜனங்க இளையராஜாviன் mettuக்களை athigaம் rasikka aarambiththaargal. ithellaam kaalaththin கோலத்தால் vilaintha maatrangal. enன solreenga கviயரசரே? neeங்க en mettuக்கு paattu pota்டீங்க. naanum unga மீட்டருக்கு mettu potten. aanaal, en isaiயை இளneeர் காயில் irukkum Vazhukkai pol ஆக்கிviட்டார் இளையராஜா. அதனால், en vaaழ்க்கையில் vizhuntha Vazhukkai naan மறையும்வரை மறையவே illai. yaaraiyum sollik குற்றமில்லை. nammaுடைய vidhi apadi irunthathu.

கviயரசு: sariயாத்தாண்டா sonnaே viசு. naan maamaavin (isaiயமைப்பாளர் maraintha k vi மகாதேவன்) isaiyil eluthina paattuத்thaanடா nam மூவருக்குமே " unnaiச்சொல்லி குற்றமில்லை, enனைசொல்லி குற்றமில்லை; kaalam seitha கோலமdi, kadavul seitha குற்றமdi, kadavul seitha குற்றமdi"
enakku romba மனக்கஷ்டம் enனன்னா, naanum இளையராஜாviற்கு niraiya padalkal EZHUTHINAEN. எழுதியும் iruப்பேன், innum konja varudankal உயிரோdiருந்தால். aanaal, annakkili padathtirkku avar kodutha isai avarai oho aenறு THOOKIviட்டுviட்டது. athey neratthil ellaa படத்தயாரிப்பாளர்களும் டைரக்டர்களும் kooda avarai ஒரேdiயாக thalaiyil THOOKI vaitthuk kondu, unnai keeze THOOKI pota்டுviட்டார்கள் enறு thaan naan solven. unnudaiya மார்க்கெட் sariந்தபோது athanudan en idhayamum sariந்துviட்டது viசு.

yemesvi: கviயரசரே, unmaiyaich sollavendum enறால் neeங்கள் marainthapiraku en vaaழ்க்கையில் nimmathium marainthaுviட்டது. naam iruvarum inainthu verum sinimaaப்paadalகளை கொடுக்கviல்லை. kaalaththal aliyatha inthaப் paadalகளைப் pola, naam iruvarum sariத்திரம் padaittha iru நெருங்கிய, utra தோழர்களாகத்தானே vaaழ்ந்தோம். ithai nam தமிழ்ப்பட ulakam nangu ariyum. ippoது mattum, enakku udal iruந்திருந்தால் neeங்கள் mEDDar pota oru arumaiyana mettu pota்diருப்பேன்.

vaaலிப vaaலி: sari, ippo ethukku antha pazhaiya பஞ்சாங்கத்தை பாடணும். naama moonu பேருமே ippo மேலுலகில் irukkiraோம். enakkuப் puriyaatha oru viஷயம் aenனன்னா, ingey சொர்கம் narakam apadi இப்படீன்னு sonnaாங்க, aanaal ஒண்ணையும் காணோம், சொல்லப்போனால் naamkooda romba utraுப் பார்த்தால்thaan கண்ணுக்குத் தெரிவோம். nalla udalaiyum உள்ளத்தையும் kondu vaaழ்ந்த naam, ippoது oru siriya புள்ளியைக் kaattilum siRithaaka ஆகி, வேலைவெட்di illamal irukkiraோம்.

கviயரசு: intha maathiri naam iruப்பதே, naragathil iruப்பதுpolathaan irukkiraது. neeங்க சொல்லித்thaan enakku தெரியும், naan ingey vanthaு muppathu varutathirkku mele ஆகிviட்டது enறு. enனைப்பொறுத்தவரையில் ingu neram enபதைப் patriya sinthanaiye illai. enன viசு, aenன ETHO தீviரமா யோசிக்கறே?

yemesvi: illai anne, namma ராமமூர்த்தி, (yem es viயுடன் inainthu pala படங்களுக்கு isaiயமைத்தவர். viஸ்வநாதன்-ராமமூர்த்தி jodi enறு sirppudan அழைக்கப்பட்ட பிரpala isaiயமைப்பாளர்கள்), எங்kன்னு தேdiகிட்டு iruக்kன்.

கviயரசு: ராமமூர்த்தி ingu vanthaு konja nadkal mattumae தங்கிviட்டு, seekiramakave உகாண்டா naattirku போய்viட்டார். ange oru மாட்டுப்பண்ணை எஜமானனின் pennaga piranthuviட்டார் enறு, k. பாலச்சந்தரை oru murai santhithapothu sonnaார்.

vaaலிப vaaலி: naan பாலச்சந்தரின் pala படங்களுக்குப் padalkal எழுதியிருக்கிறேன். "vaaலி paattu kட்டா, goli சோடா saappitta திருப்தி" irukkum enறு avar oru பேட்diயில் sonnaார். naanum avvappothu namathu pazhaiya aatkalai inthamaathiri புள்ளிவdiவத்தில் parkkiren. verum pulliyaga iruந்தாலும், naam avatrai பார்த்தவுடனே antha புள்ளிகளுக்குரியவரின் mukam nam kannukkul therikirathu. ithu migavum ஆச்sariயமான viஷயம்.

கviயரசு: உண்மைதாம்பா vaaலி. yem ஜீ aar, சிvaaஜி, மேஜர் சுந்தர்ராஜன், di yem சௌந்தர்ராஜன், yem aar ராதா, முத்துராமன், k vi மஹாதேவன், அசோகன், namபியார், மனோகர், ரகுவரன், jei sankar ரviச்சந்திரன் pondra palaர், ulakatthin pala் veru naadugalil meendum piranthuviட்டார்கள். yetho nammaைப் pola silaரைத்thaan innum boomiku innamum அனுப்பviல்லை.

yemesvi: anne, oru வேளை, mukthi sakthi அப்படீன்னுட்டு nammaை meendum pirakkaாமலேயே seithaு viடுvaaர்களா? apadi iruந்தால் enakku konjaமும் ishatam illai. entha நாட்diல் piranthaalum sari, naan meendum oru isaiயமைப்பாளராக pirakka aasai padukiren.
(ithaiச் sonnaவுடனேயே yemesvi angirunthu மறைகிறார்)

vaaலி: enன கviயரசு anne, thambi எங்k போயிருப்பார்?

கviயரசு: oru murai பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரத்தை paarthaen. appo avar enனிடம் sonnaார் "neeங்க paattu எழுதvantha piraku viஸ்வநாதன் enனைக் kanduகொள்ளவேயில்லை. antha மனவேதனையில் naan பிரம்மாவுக்கு oru viண்ணப்பம் VAITHEN. அதின், naan yemesvi meendum pirakkaும்போது, naanum athey ooril pirakkaவேண்டும். naan isaiயமைப்பாளராக iruக்கவேண்டும், avar enனிடம் பாடலாசிரியராக வரவேண்டும், naan avarukku oru paadal kooda eluthuvatharkku vaaய்ப்பில்லாமல் seiyavendum enறு antha viண்ணப்பத்தில் கெஞ்சிக்kட்diருக்கிறேன்"
இப்பdi சொல்லிviட்டு, பட்டுக்கோட்டை marainthaுviட்டார். pinnar yaro sonnaார்கள், avar maththiya vangala மாநிலத்தில் oru isaiயமைப்பாளரின் maganaga piranthuviட்டார் enறு.

vaaலிப vaaலி: அப்படீன்னா, ippo yemesvi athey ooril pirakkaத்thaan போயிருப்பாரா?
கviயரசு: apadiயும் iruக்கலாம். innoru அதிர்ச்சியான seithaியும் enakku kidaithathu.
vaaலிப vaaலி: apadi enன அதிர்ச்சியான seithaி anne?

கviயரசு: neeயும் naanum ஸ்பெயின் நாட்diல் piranthu purusan பொண்டாட்diயாக vaaழப்போகிறோம் enறு.

vaaலிப vaaலி (அதிர்ச்சியுடன்): ஐயோ, aen anne இப்பdi kodumai படுத்தறாங்க nammaை?

கviயரசு: innoru kodumaiயை kளு, ange ஸ்பெயின் நாட்diல aringar அண்ணாthaan unnudaiya அப்பாvaaம். nee avaluku மகளாம். avar oru polaீஸ் athigaாரியாக irukkiraாராம். avarukku, குdiக்கும் palakkame கிடையாதாம். paavam, un paadu. பெருந்தலைவர் காமராஜ் thaan enனுடைய அம்மாvaaம். naan avarukku valarpu மகனாம். avar antha oorin குdiசை maatru vaaரியத்தின் thozilalargalin தலைவரின் மனைviயாம். கள்ளு, சாராயம், பிராந்தி, viஸ்கி enறால் avarகளுக்கு konjamkooda ஆகாதாம். intha maathiri idathil பிறப்பதற்குப்பதில், oru கள்ளு kadayin முதலாளிக்குப் pillaiyaga piranthaalum பரvaaயில்லை.

athan piraku கviயரசுக்கு vaaலிப vaaலி தென்படviல்லை. aanaal, vaaலியின் kural mattum ENGIRUNTHO asareeri maathiri kட்கிறது.
"வீடுவரை மணிமாலா
வீதிவரை ஜெயமாலா
காடுவரை ஜபமாலா
kadaisivarai தாசலீலா"

vaaலிப vaaலிக்கும் athaip polaவே கviயரசு தென்படviல்லை. aayinum கviயரசின் kural mattum ENGIRUNTHO தொலைviல் kட்பதுpola irunthathu.
"மூன்றெழுத்தில் en moochchirukkum
athu vaaலி pinnaalum olinthirukkum
sinimaa enறொரு ஊரிருக்கும்
antha oorukkul enakoru பேரிருக்கும்
thannee athu thannee, thannee athu thannee"
Written : ராமசுப்பிரமணியன் (31-May-23, 4:41 pm)


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே