எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒற்றை குருவிக்கூடு 
***********************

சுயநலமே இல்லாத
பனைமரம்  நெடு

 நெடுவென்று வளர்ந்து
உச்சியிலே குருத்தோலை

 காவோலை பார்த்தால் ஆச்சரியம் தான் 

சின்ன அலகினால்
கூட்டைக் கட்டுதே

குருவி அற்புதமாய் கூட்டுக்குள் பனை

 மரத்தின் உச்சியில்
 பலவீடு வீட்டில்

காற்றினிலே ஊஞ்சல்போல்
அற்புதமாய் கூட்டுக்குள்

மழைநீரும்  காற்றிலும் கலையாது...

ரஞ்சித் குமார்

மேலும்

மரணவகை மூன்று.   .   


மனிதருள் கணிசமானோரைத் தவிர அநேகமாய் அனைவரும் மூன்று ஜனனம் மூன்று மரணங்களை அடைகிறார்கள்.   

சிசு ஜனனத்திற்குப்  பின் பிள்ளைப் பருவத்திலிருந்து வாலிபப் பருவம் அடையும்போது மனிதனுக்கு முதல் மரணம் முடிந்து இரண்டாம் ஜனனம் உண்டாகிறது.    
 
இளமைப்பருவம் முடிவடைந்து முதுமைநிலை ஏற்படும்போது அங்கே மீண்டும் ஒரு மரணம்: ஒரு ஜனனம்.  

 முதுமைக்குப் பின் நேருவதே நிரந்தரமான இறுதி மரணம்.   

இவற்றில் விபத்துகளாலும் வியாதிகளாலும் இறப்பவர்கள் விதிவிலக்காக இருக்கலாம்   இவர்களை ஒரு ஜனனம்; ஒரு மரணம். அல்லது இரு ஜனனம்: இரு மரணம் என்ற கணக்கில் சேர்க்கலாம்   

ஆக, ஒரு மனிதனுக்கு ஜனனங்கள் எத்தனையோ மரணங்களும் அத்தனையே.  

 மரணத்திற்கு அழுதே ஆகவேண்டும் என்றால், ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்காக தன்னுள் நிகழும் மரணங்களுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறையாவது அழுதே ஆகவேண்டும்.   

பிள்ளைப் பருவத்தில் இருக்கும் கவலையற்ற மனப்போக்கு வாலிபப் பருவத்தில் இருப்பதில்லை.  

 வாலிபப் பருவத்தில் இருக்கும் வசீகர சூழல் வயோதிகத்தில் இருப்பதில்லை   

ஆக எந்நிலையிலும் மனிதன் பூரண மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதில்லை.   

மூச்சை ஆட்கொள்ளும் இறுதி மரணமே மனிதனை இன்னல்கள் வேதனைகள் அவலங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும் இலக்காயுதம்.  

 --------------------------------------      

மேலும்

ஆழ்கடல் அலையை நிஜமாக்கி மேல் காட்டுகிறது 

ஆழ்மனது எண்ணலையை நடிப்பாக்கி முகம்காட்டுகிறது 

மேலும்

தொடர் அமைதி வாழ்வு 

படரும் பசுமைக்கு சமம் 

மேலும்

பொருளே வாழ்வை வண்ணங்களாக்குகிறது 


மேலும்

வாழ்வு ஆயிரம் வேஷங்கள் தந்தாலும் 

உயிர் எனும் தோஷம் நீங்காமல் வாழ்வது வெற்றி 

மேலும்

கடன்கள் அதிகமானாலும் - அதை 

கட்டும் வரவின் வழி இருந்தால் மட்டுமே வாழ்வு ருசிக்கும் 

மேலும்

பொருளை சார்ந்து வாழும் உலகில் 

அருளை காண நினைப்பது அர்த்தமற்றதாகிறது 

மேலும்

காலங்கள் தான் வாழ்வின் வண்ணங்கள் - அதனால் 

அந்தந்த காலங்களில் அந்தந்த நிகழ்வுகளில் மகிழ்வோம் 

மேலும்

இல்லாதபோது கை நீட்டும் கரங்களுக்கு  ஈந்திட 

தள்ளாடி போகுது மனது 

மேலும்

மேலும்...

மேலே