இவளுக்கு இவன்

என்றாவது ஒரு நாள்


இவளுக்கு இவன் பிடிக்காமல்


போகுமானால்


அந்த கனம் முன்பே


இவனின் மௌனம் நிரந்தரமாகட்டும்

எழுதியவர் : சஞ்சு (24-Aug-12, 10:47 am)
பார்வை : 3897

மேலே