பாலியல் தகர்ப்போம்

காம கருப்பை
கல்வி நெருப்பால் கலைந்திடலாம்..,

காம மூடர்களை
கல்வி கண்ணால் மெய்த்திடலாம்..,

பாலியல் பசி அரக்கர்களுக்கு
பாடம் புகட்டலாம்..,

காதல் நாடகத்தில்
காம கதாநாயகர்களை
கடைந்து எறியலாம்..,

பள்ளி பாடம் கற்க
வந்த பஞ்சு நெஞ்சில்
காம நஞ்சு அறங்கேற்றும்
ஆசிரியர்களை அரிவாளால்
வெட்டி தகர்ப்போம்
காம கருப்பை
கல்வி நெருப்பால் தகர்ப்போம்

எழுதியவர் : ரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி (11-Aug-13, 6:20 pm)
பார்வை : 181

மேலே