என் விழி விற்பனைக்கு

என் விழிகள் விற்பனைக்கு
என் இதயத்தோடு
தொடர்பில் இருந்து
என்றும் உனைக்காண
ஏங்கித்துடிக்கின்றது
ஆதலால் என் விழிகள்
விற்பனைக்கு...!!!

எழுதியவர் : நா.நிரோஷ் (14-Jan-14, 2:36 pm)
பார்வை : 534

மேலே