கடன்பட்டிருக்கிறோம்

நான் சுமப்பது
தேசிய கொடியைமட்டுமல்ல !
தேசத்தின் கடனையும் தான் !

எழுதியவர் : பூவிதழ் (15-Mar-14, 11:53 am)
Tanglish : kadanpattirukkirom
பார்வை : 111

மேலே