ஞான ஒளி 2

மூளை
இதயம்
இனச்சுரப்பு
மூளையை மையமாக வைத்து வால்வவன் வாழ்க்கை முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
இதயத்தை மையமாக வைத்து வால்வவன் வாழ்க்கை நடுத்தரமாகவே இருக்கிறது. இனச்சுரப்பை மையமாக வைத்து வால்வவன் வாழ்க்கை கீழ்த்தரமாகவே இருக்கிறது.
(சமுதாய வழக்கில்)
இதனால் தான் இயற்க்கைலேயே நமக்கு மூளை உயர்ந்த இடமான தலையிலும் இதயம் உடலின் மையபகுதியான் மார்பிலும் இனச்சுரப்பு அதற்க்குகீளும் உள்ளதோ ?

எழுதியவர் : மா.காளிதாஸ் (9-May-14, 6:56 pm)
பார்வை : 75

மேலே