இயற்கை இட்ட கோலம்

நிலவில்லாத வானத்தில்,
இறைவன் இட்டுவைத்த,
இயற்கை கோலம்

- நட்சத்திரங்கள் !

எழுதியவர் : கர்ணன் (24-Jul-14, 9:00 pm)
பார்வை : 169

மேலே