செம்மறி ஆடு

நான்
செம்மறி ஆடு அல்ல
காலி flower ஆடு

எப்படி என்
கலைத்திறன் ????

எழுதியவர் : kirupaganesh (21-Sep-14, 10:03 pm)
பார்வை : 155

மேலே