சொல்மறை

சொல்மறை பொருளின் கண் அஃதன்றி
சொல்லால் காண்க என்?

எழுதியவர் : (8-Jan-15, 12:08 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 25

மேலே