பணம் என்ற ஒன்றை பெற இழந்தவை தான் அதிகம்

பணம் என்ற ஒன்றை பெற இழந்தவை தான் அதிகம்

சிலர் அன்பை இழக்கின்றனர்.
சிலர் பண்பை இழக்கின்றனர்...

சிலர் நட்புகளை இழக்கின்றனர்.
சிலர் உறவுகளை இழக்கின்றனர்...

சிலர் கற்பை இழக்கின்றனர்...
சிலர் கண்ணியத்தை இழக்கின்றனர்.

சிலர் மார்க்கத்தை இழக்கின்றனர்.
சிலர் மனித நேயத்தை இழக்கின்றனர்..

சிலர் வாலிபத்தை இழக்கின்றனர்.
சிலர் வாழ்க்கையையே இழக்கின்றனர்..

நீங்கள் இழந்தவை என்ன...?
பெற்றவை என்ன...?

எழுதியவர் : பிதொஸ் கான் (8-Jul-15, 1:21 pm)
பார்வை : 79

மேலே