சாராயம்

ஒவ்வொரு மதுக்கடை எதிர்ப்பு போராட்டத்திலும் வலுவாய் ஒலிக்க வேண்டியம் சப்தம் மதுக்கடையை மூடு என்பதல்ல.. நான் இனி குடிக்க மாட்டேன் என்பதே ..

எழுதியவர் : (9-Aug-15, 11:27 pm)
சேர்த்தது : மனு ந
பார்வை : 165

மேலே