அப்பா

தந்தையின் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் ஒவ்வொரு அசைவும் என் மீது அவர் கொண்ட பாசம்.. ஒவ்வொரு முயற்சியும் என் முன்னேற்றதிர்க்காய் அவர் செய்த தியாகம்.. என்பதை ஆண்மகன்கள் உணரத்தொடங்குவது பெரும்பாலும் அந்த மனிதனின் மறைவுக்கு பின்னர்ராகத்தான் இருக்கும் .. ஆம் இந்த உலகத்தின் மிகவும் அன்பான வார்த்தையை கூட பொய் கோபம் கலந்த கரத்த குரலில் கேட்டதும் அவராகத்தான் இருப்பார்...
!!! என்னடா சாப்பிட்டியா ????

எழுதியவர் : (9-Aug-15, 11:54 pm)
Tanglish : appa
பார்வை : 70

மேலே