தூசு -முஹம்மத் ஸர்பான்

அழகே! நிலவை பார்க்காத
உன் முகத்திலும் தூசுக்களாய்
பருக்கள் படியலாம்.

எழுதியவர் : முஹம்மத் ஸர்பான் (10-Aug-15, 2:19 pm)
பார்வை : 73

மேலே